Про журнал

Журнал  є науковим виданням України, зареєстрованим у Державній реєстраційній службі України як друкований засіб масової інформації (серія КВ № 20839-10639Р від 08.05.2014 р.). Виданню присвоєно міжнародний стандартний серійний номер ISSN  2410-0927.

Науковий журнал висвітлює статті, які досліджують актуальні питання сучасної іноземної філології (дискурсознавства, лексичної семантики, лінгвокультурології, літературознавства, термінознавства, лінгвістики тексту, лексикології, когнітивної, комунікативної та прикладної лінгвістики).

Видання призначене для науковців, викладачів, аспірантів і студентів факультетів іноземних мов вищих навчальних закладів й академічних установ.

До друку приймаємо статті такими мовами: українською, росiйською, польською, англійською, німецькою, французькою, шведською, іспанською.

Журнал виходить двічі на рік.